خبر فوری
جشن قهرمانی رحیم خانی ها و خوشحالی هواداران رحیم خان
جشن،قهرمانی،رحیم خانی،سردار،بوکان

جشن قهرمانی رحیم خانی ها و خوشحالی هواداران رحیم خان

جام روستایی رحیم خانی ها
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

جشن قهرمانی رحیم خانی ها و خوشحالی هواداران رحیم خان با کمال قربانی کاپیتان اسبق سردار و بازیکن محبوب فوتبال بوکان

فینال جام روستایی باقهرمانی تیم فوتبال روستای رحیم خان به اتمام رسید،وهمزمان با اتمام فینال پرونده ورزش روستایی تاسال دیگربسته شد ،وجوه دریافتی ازتیمها درمقابل پرداختی و هزینه این بازیها بی گمان بیشتر از مبلغی است که به تیم قهرمان داده میشود،این وجوه کجا چگونه ودرچه حسابی ثبت و ضبط میگردد همچنان درابهام است،معمولانهادها ارگانها وادارات سرانه ای بابت هزینه های اداره از خزانه دریافت میکنندامامتاسفانه درورزشهای بومی وروستایی خزانه تنها خودتیمها هستند ونقش مسئولین تنها در دریافت وجوه واعطای جوایزمشهوداست،استدعاداریم مدیران محترم ورزش روستایی با دیدفنی وبازنگری ایدئولوژی اجتماعی ضمن تشریح چگونگی هزینه ها ودریافتی ها،بادرک هیجان وشوروشعف روستائیان عزیزو وورزش دوست،بازیهای روستایی را مختوم به چندروزاول سال نکنند،وتلاش شود ان شاالله باتوسعه ورزش روستایی از استعدادهای فوق برترروستایی به نحو احسن بهره برداری شود.گمانی نیست که روستاها مولد اخلاص و پاکی هستند ودر ذات روستائیان روحیه پهلوانی مشتعل است،جام روستایی دراوج بی امکاناتی تنها باسرمایه عشق وعلاقه روستائیان وباهزینه کردخودشان شروع وبه اتمام رسید.کاش میدانستیم این سرمایه های خودجوش واین جوانان سخت کوش ازهزاران چاه نفت ومبادلات ارزی با ارزشترهستند،مسئولین عزیزسرورانیکه روزفینال درورزشگاه حضورپیداکردیدازحضورتان سپاسگزاریم امانه اینکه درسال دوساعت مستفیذحضورشریفتان گردیم،امیدواریم باتشکیل کمیته های فنی دربها دادن به استعدادهای روستایی مارا مدیون خودتان کنید،امیدواریم به این نبوغ فکری برسیم اگر درتوان انجام کاری ضعف داریم آن را به کسی واگذارکنیم که ازپس آن برمی آید،مامسئول هستیم دربرابرنسل امروز وهموارسازی مسیر آینده گانمان،بی گمان ورزش روحی معنوی است که باهرنوع ویروس هویتی ودرونی مبارزه میکند،ورزش آن ارزشی است که پلیدیها را می زداید.درپایان دست مریزادمیگوییم به همه ی ورزشکاران عزیزکه بدون هیچ حمایت مالی صرفا بارغبت ورزشی خالق فضایی گرم وورزشی و مملو ازعشق وهیجان بودند،سپاسگزاریم ازتیم خوب داوری که نمونه اخلاق وقضاوت بودند،وتشکرمیکنیم از رسانه خوب هواداران سرداروهمینطورممنون هستیم از کانال خوب حواشی ورزش روستایی،واقعادست دردست هم نهیم به مهر دراین جام اثبات شدوان شاالله باهمین منوال این صمیمیت واین دوستی وعطافت را ادامه خواهیم داد،پیروزی فتح جام روستایی برای دومین سال متوالی به تیم خلاق ومستعد روستای رحیم خان ملقب به تیم ئاله شین،راتبریک عرض مینماییم،رشادتها وخودنسردیهای کاپیتان کمال قربانی را می ستاییم امیدواریم این الگوی خوب اخلاق واین اسطوره ورزشی بوکان بیشترمدنظرمسئولین قراربگیرد،دست مریزاد به همگان زنده باد ورزش کوردستان
ازطرف حاتم سلطانی

لینک کانال رسمی سردار بوکان

برگزيده

باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار

.................


تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت مربوط به باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان می باشد .