خبر فوری
برنامه کامل مرحله دوم لیگ دسته دو اعلام شد
برنامه،کامل،مرحله،دوم،لیگ،دسته،دوم

برنامه کامل مرحله دوم لیگ دسته دو اعلام شد

تیم سردار بوکان
سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶

کمیته مسابقات برنامه کامل مرحله دوم لیگ دسته دو را اعلام کرد.به گزارش "باشگاه هواداران تیم سردار"، برنامه کامل مسابقات مرحله دوم لیگ دسته دوم به شرح زیر است:

هفته اول - چهارشنبه ۹ اسفند ۹۶‏

 

مقاومت تهران- شهرداری فومن ساعت ۱۴:۱۵‏

خوشه طلایی ساوه- استقلال جنوب تهران ساعت ۱۴:۱۵‏

داماش گیلانیان- شهرداری بندرعباس ساعت ۱۴:۳۰‏

نفت امیدیه- کارون اروند خرمشهر ساعت ۱۵‏

پالایش نفت آبادان- نفت و گاز گچساران ساعت ۱۵‏

شاهین شهرداری بوشهر- سردار بوکان ساعت ۱۵‏

 

هفته دوم - سه شنبه ۱۵ اسفند ۹۶‏

 

شهرداری بندرعباس-شاهین شهرداری بوشهر ساعت ۱۴:۱۵‏

سردار بوکان- پالایش نفت آبادان ساعت ۱۴:۱۵‏

استقلال جنوب تهران- مقاومت تهران ساعت ۱۴:۳۰‏

شهرداری فومن- نفت امیدیه ساعت ۱۴:۳۰‏

نفت و گاز گچساران- داماش گیلانیان ساعت ۱۴:۴۵‏

کارون اروند خرمشهر- خوشه طلایی ساوه ساعت ۱۵‏

 

 

هفته سوم - دوشنبه ۲۱ اسفند ۹۶‏

 

مقاومت تهران- نفت امیدیه ساعت ۱۴:۴۵‏

خوشه طلایی ساوه- شهرداری فومن ساعت ۱۴:۴۵‏

داماش گیلانیان- سردار بوکان ساعت ۱۴:۴۵‏

نفت و گاز گچساران- شهرداری بندرعباس ساعت ۱۵‏

شاهین شهرداری بوشهر-پالایش نفت آبادان ساعت ۱۵‏

کارون اروند خرمشهر-استقلال جنوب تهران ساعت ۱۵‏

 

هفته چهارم - یکشنبه ۲۷ اسفند

 

مقاومت تهران- کارون اروند خرمشهر

شهرداری فومن- استقلال جنوب تهران

سردار بوکان- شهرداری بندرعباس

شاهین شهرداری بوشهر-نفت و گاز گچساران

پالایش نفت آبادان- داماش گیلانیان

نفت امیدیه- خوشه طلایی ساوه

 

هفته پنجم - پنجشنبه ۹ فروردین ۹۷‏

 

داماش گیلانیان- شاهین شهرداری بوشهر ساعت ۱۶‏

شهرداری بندرعباس- پالایش نفت آبادان ساعت ۱۶‏

استقلال جنوب تهران- نفت امیدیه ساعت ۱۶‏

خوشه طلایی ساوه- مقاومت تهران ساعت ۱۶‏

نفت و گاز گچساران- سردار بوکان ساعت ۱۶‏

کارون اروند خرمشهر- شهرداری فومن ساعت ۱۶:۱۵‏

 

هفته ششم - پنجشنبه ۱۶ فروردین

 

شهرداری بندرعباس- داماش گیلانیان ساعت ۱۶‏

استقلال جنوب تهران- خوشه طلایی ساوه ساعت ۱۶‏

شهرداری فومن- مقاومت تهران ساعت ۱۶‏

نفت و گاز گچساران- پالایش نفت آبادان ساعت ۱۶‏

سردار بوکان - شاهین شهرداری بوشهر ساعت ۱۶‏

کارون اروند خرمشهر- نفت امیدیه ساعت ۱۶:۳۰‏

 

هفته هفتم - چهارشنبه ۲۲ فروردین

 

داماش گیلانیان- نفت و گاز گچساران ساعت ۱۶:۱۵‏

خوشه طلایی ساوه- کارون اروند خرمشهر ساعت ۱۶:۱۵‏

مقاومت تهران- استقلال جنوب تهران ساعت ۱۶:۱۵‏

شاهین شهرداری بوشهر- شهرداری بندرعباس ساعت ۱۶:۳۰‏

پالایش نفت آبادان- سردار بوکان ساعت ۱۶:۳۰‏

نفت امیدیه- شهرداری فومن ساعت ۱۶:۳۰‏

 

هفته هشتم - چهارشنبه ۲۹ فروردین

 

شهرداری بندرعباس- نفت و گاز گچساران ساعت ۱۶:۴۵‏

سردار بوکان - داماش گیلانیان ساعت ۱۶:۴۵‏

پالایش نفت آبادان- شاهین شهرداری بوشهر ساعت ۱۶:۴۵‏

استقلال جنوب تهران- کارون اروند خرمشهر ساعت ۱۶:۴۵‏

شهرداری فومن- خوشه طلایی ساوه ساعت ۱۶:۴۵‏

نفت امیدیه- مقاومت تهران ساعت ۱۶:۴۵‏

 

هفته نهم - چهارشنبه ۵ اردیبهشت۹۷‏

 

شهرداری بندرعباس- سردار بوکان ساعت ۱۶:۴۵‏

داماش گیلانیان- پالایش نفت آبادان ساعت ۱۶:۴۵‏

نفت و گاز گچساران-شاهین شهرداری بوشهر ساعت ۱۶:۴۵‏

استقلال جنوب تهران- شهرداری فومن ساعت ۱۷‏

خوشه طلایی ساوه - نفت امیدیه ساعت ۱۷‏

کارون اروند خرمشهر- مقاومت تهران ساعت ۱۷‏

 

هفته دهم - سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۷

 

مقاومت تهران- خوشه طلایی ساوه ساعت ۱۶:۴۵‏

شهرداری فومن- کارون اروند خرمشهر ساعت ۱۶:۴۵‏

نفت امیدیه- استقلال جنوب تهران ساعت ۱۶:۴۵‏

سردار بوکان - نفت و گاز گچساران ساعت ۱۷‏

پالایش نفت آبادان- شهرداری بندرعباس ساعت ۱۷‏

شاهین شهرداری بوشهر-داماش گیلانیان ساعت ۱۷‏

برگزيده

باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار

.................


تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت مربوط به باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان می باشد .