خبر فوری
مخالفت با استعفای سعید شوکتی
مدیرعامل،شهید شوکتی،استعفا،تیم سردار،بوکان

مخالفت با استعفای سعید شوکتی

سعید شوکتی
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶

آهنگری سرپرست تیم سردار:با استعفای آقای سعید شوکتی مخالفت شد.

به گزارش سایت رسمی باشگاه سردار بوکان به نقل از پایگاه خبری کانال سردارآقای سعید شوکتی مدیر عامل سردار بعد از بازی سردار با صنایع طلایی سمنان و با توجه به موقعیت تیم که در شرایط خوبی قرار دارد استعفا داد. به گفته خود ایشان علت این کاردخالت بعضی از افراد عنوان شد.هیإت مدیره با استعفای آقای شوکتی مخالفت کرده و در سمت خود باقی میماند.به امید روزهای خوب برای سردار و هوادارانش.

برگزيده

باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار

.................


تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت مربوط به باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان می باشد .