خبر فوری
تصميمات هيأت مديره سردار اعلام شد
تصميماتف هيأت، مديره سردار، ابوکان،تیم،فوتبال

تصميمات هيأت مديره سردار اعلام شد

اطلاعیه تیم سردار
جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶

جلسه هيأت مديره سردار امروز چهارشنبه ١٠ آبان ١٣٩٦ در پى ناكامى ها و شرايط تيم فوتبال سردار و برخى مشكلات اين تيم، تشكيل گرديد و تصميماتى به شرح زير اتخاذ نمود؛

١- ضمن تشكر از زحمات آقاى آزاد آفريدون با استعفاى ايشان از سمت مدير عامل موافقت گرديد و آقاى سعيد شوكتى بعنوان مدير عامل، انتخاب گرديد.
٢- هيأت مديره تصميم گرفت به سرمربى اين تيم فرصت بيشترى بدهد تا با امنيت خاطر، نسبت به تغيير شرايط اين تيم، اقدام نمايد.
٣- بدليل مشكلات قانونى، جناب آقاى دكتر خسروى از سمت عضويت هيأت مديره استعفا نمود و جناب آقاى ايوب آذين پور بعنوان عضو هيأت مديره معرفى شدند. ضمناً فرماندار محترم اعلام نمودند كه با تمام توان از تيم سردار حمايت خواهند نمود ولى از نظر قوانين و مقررات عضويت ايشان در هيأت مديره با مشكلاتى مواجه خواهد بود.

٤- هيأت امنايى مركب از ٨٠ نفر از معتمدين براى اين تيم انتخاب گرديد كه با حوزه اختيارات مشخص بتوانند اين تيم مردمى را يارى دهند و اين تيم بتواند همچنان بعنوان حلقه اتصال طيف هاى مختلف، نقش برجسته خود را ايفا نمايد. ليست اعضاى هيأت امناى انتخابى بعد از جلسه اول آن بزودى اعلام خواهد شد.

برگزيده

باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار

.................


تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت مربوط به باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان می باشد .