خبر فوری
برنامه بازیهای سردار اعلام شد
برنامه،بازی،لیگ،سردار،کورد،کوردستان

برنامه بازیهای سردار اعلام شد

لیگ دسته 2
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
  • هفته اول سردار بوکان. شهرداری بندرعباس (سردار میزبان)
  • هفته دوم شهرداری کاشان. سردار بوکان (سردار مهمان)
  • هفته سوم سردار بوکان. شهدای بابلسر (سردار میزبان)
  • هفته چهارم استقلال جنوب تهران. سردار بوکان (سردار مهمان)
  • هفته پنجم سردار بوکان شهرداری ارومیه (سردار میزبان)
  • هفته ششم هف سمنان . سردار بوکان (سردار مهمان)
  • هفته هفتم سردار بوکان. پرسپولیس مشهد (سردار میزبان)
  • هفته هشتم کاسپین قزوین. سردار بوکان (کاسپین میزبان)
  • هفته نهم سردار بوکان. نفت گچساران (سردار میزبان)
  • هفته دهم استقلال اهواز . سردار بوکان (سردار مهمان)
یکشنبه 29 مرداد برنامه و زمان بازیها اعلام میشود. بازیها در روزهای 5 و 6 و 7 شهریور شروع خواهد شد

برگزيده

باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار

.................


تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت مربوط به باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان می باشد .