خبر فوری
آغاز تمرینات سردار به رهبری پیروز قربانی
سردار،تیم سرداربوکان،باشگاه سرداربوکان

آغاز تمرینات سردار به رهبری پیروز قربانی

باشگاه سردار بوکان
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶

نخستین تمرین باشگاه فوتبال سردار بوکان در ورزشگاه خاتم الانبیا با حضور تمامی بازیکنان در زمین چمن این ورزشگاه برگزار شد. در این تمرین بازیکنان پس از گرم کردن در قالب دو تیم زرد و قرمز کار با توپ را در دوضرب و روی زمین زیر نظر مربیان تیم تمرین کردند.
نکته ی جالب در این تمرین حضور پرشمار هواداران سردار در ورزشگاه بود.
آنهم در حالیکه که تیم دیگر این شهر یعنی کشاورز در ورزشگاه وحدت و در چارچوب مسابقات استانی به مصاف حریفش رفته بود و هواداران انجا را هم قرق کرده بودند.
فوتبال در اینجا رزق روح مردم و شناسنامه ی جدیدشان شده است.

برگزيده

باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار

.................


تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت مربوط به باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان می باشد .