خبر فوری
سلام سردار
سردار بوکان ،باشگاه ورزشی

سلام سردار

سردار
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵
سردار بوكان; از عزیز خان مکری تا پرطرفدارترین باشگاه فوتبال ایران درلیگ 2 و لیگ 1.دميدن شيپور سردار كوردستان و تپيدن قلب آن در بوكان، باعث بازگرداندن افتخار و غرور به مردمان اين خطه ازسرزمينمان ايران شد.زمانيكه سردار عزيز خان مكری از بيگ زادگان بوكان به سبب اعتبار و فرهنگ و سواد به دربار قاجار راه يافت و در زمان محمدشاه و ناصرالدين شاه قاجار به مناصب فرماندهی كل قوای ایران، رياست دارالفنون، وزير جنگ، دامادى اميركبير و سردار كل عساكر منصوره رسيد، نمی دانست كه اين عظمت و شكوه، تاريخ و اصالت و نيكنامی دوباره توسط مردمان همان ديار در عرصه ورزش مجال عرضه خواهد يافت.

برگزيده

باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار

.................


تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت مربوط به باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان می باشد .