خبر فوری
اولين نشست هيأت مديره سردار برگزار شد.
نشست ،هيأت مديره ،سردار،سردار بوکان،تیم سردار

اولين نشست هيأت مديره سردار برگزار شد.

تیم سردار بوکان
جمعه ۱۲ خرداد ۱۳۹۶

تصميمات هيأت مديره ؛

الف- اعضاى نهايي هيأت مديره به شرح زير تعيين گرديد ؛
١- نماينده مردم در مجلس شوراى اسلامى
٢- فرماندار
٣- رئيس شوراى شهر
٤- شهردار
٥- رئيس اداره ورزش و جوانان
٦- نماينده پيشكسوتان
(سعيد شوكتى )
٧- نماينده كانون تماشاگران
( فاروق مردانى)

ب- مدير عامل ؛ آزاد آفريدون

ج- بازرس؛ آزاد محمدپور

د- حسابرس ؛ سلمان حميدى

هـ- سرمربى ؛ پيروز قربانى

و- سرپرست ؛ خبات آهنگرى

مقرر گرديد جلسات هيات مديره در محل فرماندارى برگزار گردد.

برگزيده

باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار

.................


تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت مربوط به باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان می باشد .