خبر فوری
سامانه هواداری تیم سردار راه اندازی شد.
سامانه هواداری،سردار،سردار بوکان،سامانه سردار

سامانه هواداری تیم سردار راه اندازی شد.

سامانه هواداری 309117
چهارشنبه  ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

تبریک به هواداران بزرگ تیم سردار سامانه هواداری راه اندازی شد

  • استقبال عالی هواداران سردار در بوکان و دیگر شهرها از سامانه ی هواداری 
  • شما هم می توانید با ارسال عدد 71 به 309117 از تیم محبوب کردستان حمایت کنید.
  • سردار محبوب روژهه لات.

برگزيده

باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار

.................


تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت مربوط به باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان می باشد .