خبر فوری
جلسه ی هیات مدیره باشگاه سردار بوکان
سردار ، سردار بوکان ، باشگاه سردار ، باشگاه سردار بوکان

جلسه ی هیات مدیره باشگاه سردار بوکان

جلسه ی هیات مدیره ی سردار
دوشنبه  ۱1 اردیبهشت ۱۳۹۶

 جلسه ی هیات مدیره ی سردار با محوریت برنامه های مالی فصل 95 و فصل جدید برگزار شد.
در این جلسه،اعضای هیات مدیره،تدابیری را برای حضور پررنگتر سردار در فصل جدید مد نظر داشته که باشگاه در صدد حل و انجام ان خواهد بود.

برگزيده

باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار

.................


تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت مربوط به باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان می باشد .