خبر فوری
هەڵەبجە زامێک نییە لەبیرمان بچێتەوە، برینێکە هەموو ڕۆژێک دەکولێتەوە.
تیم سردار بوکان،تیم سردار،باشگاه سردار،باشگاه سردار بوکان

هەڵەبجە زامێک نییە لەبیرمان بچێتەوە، برینێکە هەموو ڕۆژێک دەکولێتەوە.

هه له بجه
پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

به هاري سور

دنيا خه مه ژيان ژانه
بو شاره که ی به هاری سوور
هيرووشيمای کوردستانه
حه له بچه ی دايکی شاره زوور
کورپه بوچکه به لانکه وا
مندال به سينکی دايکه وا
بو يادی نه ورووژی ئمسال
سووتان و بون به کوو زووخال
مه رچ بی هه مووی به رد و داری
حه له بچه ی تينی رزگاری
ده کينه خه نجه ری توله ی
به ر پيشته ينی کورده واری

برگزيده

باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار

.................


تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت مربوط به باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان می باشد .